išleistas leidinys “Galerijos žurnalas”

October 18th, 2008

Išleistas angl?-lietuvi? kalba 56 psl. leidinys “Galerijos žurnalas”. J? galite parsisi?sti PDF formatu (~8 MB) , o spausdint? versij? rasti NDG informacijos centre, “Prospekto” galerijoje (Gedimino pr. 43) bei per draugus. Leidinyje rasite meninink? pasi?lymus ir projektus dirbtuvi? tema. Leidinyje taip pat su vizualia ir tekstine medžiaga „dalyvauja“ buvusios, b?simos ir esamos meninink? iniciatyvos ir meninink? valdomos erdv?s. Leidinys ieško atsakym? ? klausim?, kas yra galerija, kaip veikia saviorganizacija meno scenoje ir kokios jos apraiškos Lietuvoje pastaraisiais penkeriais metais.

k?rybin?s dirbtuv?s “Galerijos akademija”

August 29th, 2008

Kvie?iame dalyvauti menininkus naujame projekte – k?rybin?se dirbtuv?se "Galerijos akademija". Jos vyks rugs?jo 25-27. Registracija iki rugs?jo 15 d. Daugiau www.3xposition.lt/galerijosakademija

Nauji projektai: 2007-2008-2009

July 13th, 2008

3xposition.lt
– tai meno ir komunikacijos projektai

foto/karto/istorio/grafijos ir
knyga „Fotografijos, istorijos, žem?lapiai“ (2007-2008)

www.3xposition.lt/kartografija

K?rybin?s dirbtuv?s „Galerijos akademija“ (2008 09 25-27)

www.3xposition.lt/galerijosakademija

išleista projekto knyga-katalogas “Fotografijos, istorijos, žem?lapiai”

February 1st, 2008

Išleista
dvikalb? (lietuv? ir angl? k.)  projekto knyga "Fotografijos,
istorijos, žem?lapiai / Mapping Lithuanian Photography: Histories and
archives". ? 224 puslapi? knyg? sud?tos ?domiausios interpretacijos,
projekto parodose eksponuoti k?riniai, taip pat iš jos galite
išsilankstyti žem?lapius. Menotyrinink? ir istorik? tekstai diskusij?
lauk? praple?ia iki televizijos ir Read the rest of this entry »

The project book has been published

January 23rd, 2008

 The project photo/carto/historio/graphies catalogue-book "Mapping Lithuanian Photography: Histories and Archives" has been published in the begining of 2008. In 224 pages billingual (English and Lithuanian) book you can find texts and unfoldable maps. It can be acquired through contacting the publisher MENE – vytautas@3xposition.lt or  in  www.amazon.com Read the rest of this entry »

2 foto/karto/istorio/grafijos parodos iki sausio 19 d.

December 16th, 2007

Mildos Zabarauskait?s ir Roberto Narkaus instaliacija Vilniaus fotografijos galerijoje, Didžioji g. 4 (??jimas iš kiemo prie "Amatinink?").

Žem?lapiai, perofrmanso dokumentacija ir kiti objektai "Prospekto" galerijoje, Gedimino pr. 43. Veikia iki sausio 19 d.

kvie?iame ? parod? atidarymus

December 5th, 2007

Foto/karto/istorio/grafijos – kolektyvinio meninio tyrimo apie Lietuvos fotografijos istorijas ir archyvus atidarymai:

  • Žem?lapiai, performanso dokumentacija ir kiti objektai
    atidarymas Gruodžio 13 d. (ketvirtadien?) nuo 17 iki 19 val. „Prospekto“ galerijoje, Gedimino pr. 43, Vilnius;
  • Mildos Zabarauskait?s ir Roberto Narkaus instaliacija
    atidarymas gruodžio 15 d. (šeštadien?) 16 val., Vilniaus fotografijos galerijoje Read the rest of this entry »

photo/carto/historio/graphy is starting up

August 4th, 2007

 The second project called "Mapping Lithuanian Photography: Histories and Archives" (working title "photo/carto/historio/graphy") is starting up. It comprises of two exhibitions, a weblog and a book which acts both as a catalogue of the exhibitions and as a wider context (reader) for the project. The community of curators, artists, architects and designers are developing maps and objects for the exhibition which is going to be launched in December 2007. More information in English is coming soon.

prasideda naujas projektas foto/karto/istorio/grafijos

August 3rd, 2007

3xposition.lt pradeda nauj? projekt? foto/karto/istorio/grafijos (www.3xposition.lt/kartografija), kuris bus pristatytas parodose 2007 gruodžio 13 dien?. Komanda toliau t?sia viešojo kuravimo strategij?, ta?iau š? kart? pats projekto pob?dis yra kitoks – internete bus diskutuojamos id?jos ir temos, kurios bus vizualizuotos žem?lapi? ir kit? panaši? form? pavidalu. Šiame projekte nelieka perskyros menininkas-kuratorius-tyr?jas, nes Read the rest of this entry »

ko nori med?za: nuo Man Ray iki James Coleman?

May 10th, 2007

jellyfish.jpgTaip vadinasi dar viena iš serijos "apie fotografij? ir jos b?senos perm?stym?" paroda iki liepos 15 dienos rodoma Kiolno (Vokietija) Ludwigo muziejuje . Originalus parodos pavadinimas skamba taip "What does the jellyfish want?" ir yra pasiskolintas iš interviu su Christopheriu Williamsu. Klausime "ko nori med?za?" pagrindiniu veik?ju tampa fotografija, perimdama med?zos savybes. Kas yra šiandien fotografija, kuri neturi formos, skeleto ir lyties?

Read the rest of this entry »